Điện thoại Nokia của nước nào? Sản xuất ở đâu? Dùng có tốt không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.