Tìm hiểu về NoSQL (Bài 1.1)

Rate this postTìm hiểu về NoSQL .
– NoSQL là gì?
– Lịch sử phát triển của NoSQL
– Một số thuật ngữ liên quan đến NoSQL
– So sánh NoSQL và RDBMs
– Phân loại NoSQL
– Ứng dụng NoSQL

Tag: nosql la gi, tự học php, lập trình php, học online, tài liệu lập trình, thiết kế web, RDBMs, NoSQL, MongoDB

Xem thêm: http://congnghemoi.cc/category/review

Nguồn: http://congnghemoi.cc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.