Trên tay Nokia E62…. Đẳng cấp vẫn như xưa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.